Tag - พวงมาลา

พวงมาลา (สักการะพระบรมศพ)

พวงมาลา จัดเป็น พวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ ประเภทหนึ่ง ซึ่งหมายถึง ดอกไม้ที่จัดตกแต่งผูกเป็นวง ใช้สำหรับสักการะศพ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้สักการะ พระบรมศพของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ การจัดพวงมาลาดอกไม้สดที่จัดตกแต่งนิยมจัดโครงเป็นรูปวงรี ดอกไม้สดที่จะใช้จัดควรเป็นดอกไม้ประจำวันเกิดของกษัตริย์

Read more...

ช่องทางการติดต่อ

Line: @dm2021 หรือ เพิ่มเพื่อน
โทร: 095-249-0230