Tag - ประวัติพวงหรีด

วิวัฒนาการของ “พวงหรีด”

พวงหรีด (หรีด) เป็นการจัดดอกไม้และใบไม้ขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี หยดน้ำ เป็น 3 เหลี่ยม ฯลฯ เพื่อวัตถุประสงค์การแสดงออกถึง ความรัก ความเคารพ ต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว พวงหรีดกับวัฒนธรรมไทย อารยธรรมตะวันตกเริ่มแพร่หลายอย่างมากในยุคล่าอาณานิคม หรือในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการรับเอาอารยธรรมตะวันตกหลายอย่างเข้ามาในประเทศไทย โดยปรากฏหลักฐาน

Read more...

ช่องทางการติดต่อ

Line: @dm2021 หรือ เพิ่มเพื่อน
โทร: 095-249-0230